Összejövünk – a múzeumi világ szereplői, beszélgetés

Ha feltennénk azt a kérdést, hogy kik a múzeum működésének legfőbb szereplői,  sokan elsőre három csoportot sorolnának fel: látogatók, munkatársak, fenntartó. Őket említjük a legtöbbször, de még róluk is hiányosak az információink. A múzeumi terület egyáltalán nem csak három szereplőről szól, ennél szerencsére sokkal több partner dolgozik vagy dolgozhatna együtt. Azzal, hogy egy intézmény végiggondolja, hogy milyen lehetőségei vannak az érintetti hálózatának építésével kapcsolatosan, lehetőségeket fedez fel, esélyt kap arra, hogy megvalósíthassa projektjeit, terveit, stratégiáját.

Ebből az alapgondolatból kiindulva írtunk a múzeumi érintetti mátrix szereplőiről egy öt részből álló cikksorozatot, amely cikkei itt olvashatóak: 

MúzeumOD – Az érintetti mátrixról és

Kulturális értékelés – Az érintetti mátrixról

A téma folytatásaként most egy online beszélgetést szervezünk az érdeklődők számára, ahol a múzeumi világ öt különböző területének képviselői ülnek le egy virtuális asztalhoz, hogy a múzeumokkal kapcsolatos saját véleményüket és tapasztalataikat elmondják. A beszélgetőtársak sokféle háttere ad lehetőséget egy nyitott, gondolkozásra ösztönző esemény szervezésére a múzeumi terület érintettjeiről.

A beszélgetés ideje: 2022.04.07. 14:00-15:00

Helye: Online – Zoom

A beszélgetésen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

A regisztráció ezen az űrlapon lehetséges: Összejövünk – a múzeumi világ szereplői – Regisztráció

A regisztráció határideje: 2022.04.06. 12:00 óra

A beszélgetés rögzítésre kerül.

Beszélgetőtársak:

Csordás Izabella PCC, coach, team coach, mentálhigiénés és szervezetfejlesztő szakember, közgazdász, MúzeumOD
Szeretném megélni, hogy a tudatos tervezés a hazai múzeumi intézmények szemléletének, működésének, kultúrájának markáns elemévé válik a felsőbb rendező elvekre való kimutatás helyett. Bízom benne, hogy a magyar múzeumok képesek olyan kritikai gondolkodás gyakorlására, amire tevékenységükkel a látogatóközönséget maguk is ösztönzik.

Havasi-Köhler Szilvia, múzeumlátogató, volt múzeumi önkéntes 
Szeretném, ha a múzeumok attraktívabbak, innovatívabbak lennének, és a kulturális képzést motiváló programokkal és kezdeményezésekkel a generációs igények mentén aktívan támogatnák. Lelkes múzeumlátogatóként örülnék, ha a múzeumok művészetközvetítői szerepe fokozódna Magyarországon, és ez a szerep (még) nagyobb hangsúlyt kapna a múzeumok működésében is. Meglátásom szerint egy élő és modern szemléletű múzeum nem csak a művészethez való hozzáférést teszi lehetővé, hanem alkalmazkodva a látogatói igényekhez és elvárásokhoz erősíti az egyéni és társas művészeti élményeket is. 

Mácsai Ágnes, látogatókutató, kulturális tanácsadó, közgazdász, Kulturális értékelés
Szeretném, ha Magyarországon is felfedeznék a múzeumok, hogy az értékelések,  látogatókutatások készítése elengedhetetlen része kell, hogy legyen a mindennapi munkának. Nem a találgatások és a megszokások fogják előrébb vinni a területet, hanem a tények és a helyesen levont következtetések. Azon dolgozom, hogy ezt minél többeknek megmutassam.

Sári Zsolt, ICOM Magyarország elnöke, általános főigazgató-helyettes, Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre
Szeretném, ha a múzeumok közösségi terek lennének, ahol mindenki találkozhat saját kultúrájával és identitásával. Olyan múzeumokat szeretnék, ahol a szakmaiság, a gyűjtemény tudatos értelmezése és bemutatása találkozik a közösséggel, amely részt vesz a múzeumi párbeszédben. Hiszek abban a múzeumban, amely vágyaink és örömeink megélésének a helye lehet.

Várhegyi Attila, egyetemi oktató, programszervező, játéktervező, a mAppout brand megálmodója
Szeretném, ha a múzeumok a szellemi rekreáció melegágyát képeznék, és nagyobb nyitottságot mutatnának új ötletekre, megközelítésekre. Rekreáció irányítóként szereztem a mester diplomámat. Jelenleg a Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Rekreáció Tanszékén vagyok egyetemi oktató és a doktori disszertációmat írom, melynek témája az „Infokommunikációs eszközök hatása a Rekreációra”. Szeretném mindezen tapasztalatokat becsatornázni a múzeumi világba is.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk az eseményre!

Ágnes és Izabella

, , , ,