Kinek az ügye a múzeum ügye? – az érintetti mátrixról 1.

Kinek az ügye a múzeum ügye - az érintetti mátrixról
2022. jan. 25.

A cél

Ha feltennénk azt a kérdést, hogy kik a múzeum működésének legfőbb szereplői, sokan elsőre három csoportot sorolnának fel: látogatók, munkatársak, fenntartó. Őket említjük a legtöbbször, de még róluk is hiányosak az információink. A múzeumi terület egyáltalán nem csak három szereplőről szól, ennél szerencsére sokkal több partner dolgozik vagy dolgozhatna együtt. Nagyon gyakran halljuk, hogy mennyire erőforráshiányosak a múzeumok. Mivel ez kétségkívül így van, elengedhetetlen a nyitás többféle érintett csoport felé, egyfajta differenciált gondolkodás kialakítása a különböző partnerekkel való együttműködésben. Azzal, hogy egy intézmény végiggondolja, hogy milyen lehetőségei vannak az érintetti hálózatának építésével kapcsolatosan, lehetőségeket fedez fel, esélyt kap arra, hogy megvalósíthassa projektjeit, terveit, stratégiáját.

A gondolkozás fókuszába ugyanis az kerül, hogy közösen hogyan tud a múzeum, és végső soron a múzeum és környezete többé válni. Ezzel az eszközzel az intézmények a saját sorsuk alakulására nagyobb ráhatással lehetnek ahelyett, hogy csak várnának: a kívülről érkező támogatásra vagy arra, hogy a dolgok valamiképpen jóra forduljanak körülöttünk.

A Mendelow mátrix bemutatására alapozott mostani 5 részes cikksorozatunkkal és a témához kapcsolódó programjainkkal szeretnénk, hogy a múzeumok megfogalmazott céljaikat és missziójukat minél könnyebben meg is valósítsák. Látható, hogy a kudarctól való félelem sokszor a célok megfogalmazásának az akadálya: „ez úgysem fog sikerülni” vagy „nem fogjuk tudni megcsinálni”. Amikor mi a tervezés mellett tesszük le a voksot, amellett érvelünk, hogy a hatékony működés elengedhetetlen eleme az, hogy tisztában legyünk jól definiált közös céljainkkal, és lássuk, hogy milyen úton szeretnénk elérni azokat. Ha nem sikerül? Ha csúszik? Ha átalakul a terv? Nem baj, erre való az újratervezés. A tervezés és az újratervezés ugyanúgy fontos része a munkának, és még ha időigényes is, időt spórolunk azzal, hogy nem a sötétben tapogatózunk vagy várakozunk éveken át, hanem lépésről lépésre haladunk, és a lehetőségeinket egyre szélesebb körben megismerjük és jó esetben kiaknázzuk.

Tanuljunk egymástól, kezdjünk el együtt gondolkodni az érintettekkel a múzeumokról!

A kettős szerzőségben nem pusztán két hasonló hátterű és gondolkodású személyiség meglátásait állítjuk párhuzamba, hanem a közös gondolkodásnak ugyanúgy teret adtunk és adunk a közös munka folyamatában, ahogy ennek jelentőségét a jelen sorozattal hirdetjük is. Hisszük, hogy a közös gondolkozás terében tudnak az eltérő szempontok megjelenni, egymáshoz képest viszonyba kerülni, és a termékeny gondolkozás során nem áldozat egyes gondolati elemek módosítása, kiiktatása a tervből, hanem az egymás általi inspiráltság gazdagító hatását éljük meg. Kedves Olvasó, te vagy most ennek a gondolkodásnak a harmadik szereplője. S nézzük, hogy kik is vagyunk mi:

Csordás Izabella PCC jelenleg coachként, team coachként, szervezetfejlesztőként, szabadúszóként dolgozom. Korábban 15 évet dolgoztam múzeumi alkalmazottként, középvezetőként. Eredetileg közgazdászként végeztem, innen hozom a tényekre, az adatokra és összefüggéseikre való támaszkodást. Ez a vonal a coaching tevékenységemben is meghatározó. Ahogy az is, hogy a múlt tapasztalataiból, a jelen megéléseiből és a jelenlévő erőforrásokból, energiákból merítve támogatom a jövő tudatos tervezését. Szeretném megélni, hogy a tudatos tervezés a hazai múzeumi intézmények szemléletének, működésének, kultúrájának markáns elemévé válik a felsőbb rendező elvekre való kimutatás helyett. Bízom benne, hogy a magyar múzeumok képesek olyan kritikai gondolkodás gyakorlására, amire tevékenységükkel a látogatóközönséget maguk is ösztönzik.

Mácsai Ágnes, kulturális tanácsadó vagyok. Két fő területem a látogatókutatások és az értékelések készítése. Vallom, hogy a szisztematikus, átgondolt adatgyűjtés segíti a kulturális intézmények munkáját, céljaik elérését és missziójuk megvalósítását. Megalapozott adatgyűjtésekkel, mérésekkel és értékelésekkel segíthetjük, hogy a döntések jobban alátámasztottak legyenek és ezáltal jobb döntések is születhessenek. Izabellához hasonlóan én is közgazdászként végeztem, majd később kulturális menedzser képesítést is szereztem. Szeretném, ha Magyarországon is felfedeznék a múzeumok, hogy az értékelések, látogatókutatások készítése elengedhetetlen része kell, hogy legyen a mindennapi munkának. Nem a találgatások és a megszokások fogják előrébb vinni a területet, hanem a tények és a helyesen levont következtetések. Azon dolgozom, hogy ezt minél többeknek megmutassam.

A téma

Ahogy látható, mindketten sokat dolgozunk adatokkal, mérhetőséggel, illetve modellekkel. A tervezés-újratervezés ciklusban jól használható modellt választottunk ezért témaként, méghozzá olyat, ami a múzeumok hatalma, azaz az ICOM 2022-es témájához illeszkedik.

A stakeholder-analízis, amelynek keretrendszereként az érintetti mátrixot mutatjuk be, ahhoz nyújt mankót a múzeumi vezetőknek, a felsővezetésnek, hogy a múzeumi működés érintettjeivel való kapcsolatukat tudatosan alakítsák, és így a napi működésükbe olyan lépéseket, cselekvéseket integráljanak, amelyek a kitűzött céljaik megvalósításához járulnak hozzá. Ezáltal a múzeumok még jobban birtokba vehetik hatalmukat, és alakíthatják az őket körbevevő erőteret.

Az idei ICOM konferencia jelmondata, hogy „A múzeumoknak van hatalma, hogy jobb hellyé tegyék ezt a világot.” Ezzel mi is egyetértünk, és hangsúlyozzuk a hatalommal járó felelősséget is. Ugyanis a közpénzen a közérdeket szolgáló múzeumoknak szerintünk felelőssége is, hogy sikeres projekteket, stratégiát valósítsanak meg.

Márpedig az érintettek feltérképezése bármely projekt sikerének a kulcsa lehet. Ha átlátjuk az érintetteket, képessé válunk az elvárásaik megértésére, azoknak való megfelelésre. A kulcs-érintettek szempontjainak megértése és beépítése legtöbbször a projekt megvalósításának sikerkritériuma.

A komplex rendszerek 2×2-es modellekben való megjelenítése gyakori a tanácsadó és szervezetfejlesztő világban. Alkalmazásuk túlzó egyszerűsítésnek tűnhet, mi mégis amellett érvelünk, hogy ez az egyszerűsítés közelebb segíti a döntéshozókat a lehetőségek tisztább megértéséhez és megéléséhez. Nem gondoljuk, és nem is javasoljuk, hogy bármilyen modellt, akár az 1991-ben Mendelow által elkészített érintetti mátrixot receptként kezelje valamely szervezet, ugyanakkor javasoljuk, hogy a gondolkodási séma lekövetésével találják meg saját lehetőségeiket és a kihívást jelentő helyzetekre saját megoldásaikat.

Ha most projekt alatt a múzeum által deklarált stratégiai célok megvalósítását értjük, akkor az érintettek mindazok, akik a múzeumi stratégia sikeres megvalósítására hatással vannak, vagy a stratégia sikeréből részesülnek, azaz akiket a mindennapi és időszakos tevékenység érint: akiknek az örömére szolgál, akiknek a munkájába kerül, akik tanulnak belőle, akik tanulnak általa, akik pénzt fektetnek bele, akik nyereséget remélnek tőle, és sorolhatnánk. Ők az érintettek.

Az érintetti mátrix

Érintetti mátrix

A mátrix az érintettek kétféle minőségét vizsgálja:

– az érintettek érdekeltségét (részvételét, bevonódottságát), ami alatt azt értjük, hogy bizonyos csoportok vagy szereplők milyen formában és gyakorisággal kerülnek az intézménnyel kapcsolatba. Ez megvalósulhat a valódi térben és a digitális világban is. Az érdekeltség nagyságának megállapításakor nagy szerepe van annak, hogy valaki milyen, az intézmény érdekében végrehajtott cselekedetet lesz hajlandó megvalósítani (pl.: ajánlja az intézményt, anyagilag támogatja stb.). Ahhoz, hogy valaki érdekeltté váljon egy múzeum életében, a legtöbb esetben szükséges az intézménynek az illetőt meghívnia, vele szemben kezdeményezőként fellépnie. A minél magasabb szintű bevonódottság egyre nagyobb erőforrást jelent az intézmény számára, azáltal, hogy ezek az érintettek egyre többet áldoznak majd a múzeumi működés erősítésére saját érdeklődésükből, elkötelezettségükből, energiájukból vagy vagyonukból. – az érintettek hatalma, avagy befolyása  alatt olyan hatáskifejtés potenciálját értjük, ami a vizsgált tevékenységet/projektet előnyösen vagy hátrányosan érintheti. Szó lehet anyagi vagy erkölcsi támogatásról, ellenérdekeltségről, vagy ártó közönyösségről, túlzott kritkusságról is. A hatalom kapcsán fontos megjegyeznünk, hogy a számunkra előnyös hatalommal élő érintettekkel való kapcsolódásunk kulcseleme lehet, hogy rádöbbentsük őket a hatalmuk erejére és az ebben rejlő, a mi sorsunkat is meghatározó felelősségre. Azaz hozzuk őket biztonságban, felelősségteli, jól informált helyzetekbe. Míg a számunkra hátrányos helyzeteket előidéző hatalom gyakorlóival való kapcsolódásunk szorossága is meghatározza sikereinket: minél inkább bevonjuk őket, érdekeltté tesszük tevékenységünkben, annál jobban tudjuk a hatalmuk gyakorlásának jellegét is alakítani. Azaz nem pusztán a sorsunk alakulására vonatkozó pozitív vagy negatív hatás az, ami az érintettekkel a kapcsolat szorosságát befolyásolja egy tudatos működéstervezésben, hanem a kapcsolódásban meglátott lehetőségek, a nem kapcsolódás rizikója is.

Most képzeld el, kedves Olvasó, a legkedvesebb múzeumodat (lehet ez az, ahol dolgozol, ahol önkéntes vagy, amit szponzorálsz, amit gyakran látogatsz stb.). Te hova helyeznéd magadat a fenti mátrixban?

Ha múzeumban dolgozol és kíváncsi vagy, mit lehet ebből a mátrixból kihozni, gondold végig a következő kérdéseket:

– Kik a te szervezeted/tevékenységed érintettjei?

– Te kiket hova tennél a mátrixban?

– Kikkel ülnél le a szervezetedben a mátrixot átbeszélni?

– Milyen célt akarsz elérni? (A szervezeti jövőkép megvalósítására vagy egy projekted sikerességének biztosítására használnád a mátrixot?)


A folytatás

A következő négy hétben bemutatjuk egy-egy negyedét a mátrixnak, így végül összeállítunk egy képet arról, hogy mi hogyan is látjuk az érintetti mátrixot. A cikkeket a MúzeumOD Blogon és a Kulturális értékelés oldalakon tesszük közzé és a kapcsolódó programokról is itt adunk hírt. Ahogy az a mostani, első cikkből is látszik, az érintettek, érdekeltség és a hatalom témaköre nagyon sokrétű, érdemes vele többet foglalkozni, időről időre visszatérni rá. Aki látja majd a saját teljes mátrixát, eszközként használhatja projektjeinek tervezésekor és megvalósításakor is.

Várunk mindenkit a közös gondolkodásra! Ha kérdésetek van, itt értek el bennünket: info@muzeumod.hu vagy agnes@kulturalisertekeles.hu

Ágnes és Izabella