Látogatókutatás a Keresztény Múzeumban
Kategória: Látogatókutatás

Látogatókutatásunkat azért kezdtük el, hogy minél több olyan információt, véleményt gyűjtsünk, amit az esztergomi Keresztény Múzeum felújításának tervezése és a megvalósítás során a szolgáltatások kialakításakor, a kiállítások tervezésekor fel lehet majd használni.

A látogatókutatásnak két célja volt: az egyik a tanulás, a másik pedig a fenntartó felé a felújítás legitimitásának bemutatása.

A tanulási funkcióval azt szerettük volna megismerni, hogy a jelenlegi kiállításból mely elemeket érdemes átemelni a következő állandó kiállításba, és min kellene változtatni. Itt a fő kérdésünk az volt, hogy a kiállított tárgyak, tárgycsoportok közül a látogatók melyeket találják a legérdekesebbeknek, mely bemutatási körülményekkel elégedettek, és melyekkel nem.

A legitimitás kérdéskörnél a fenntartó számára szerettük volna tényekkel alátámasztani, hogy a múzeum felújításának mielőbb meg kellene történnie. Ezen a ponton a fő kérdéseink voltak, hogy a látogatóknak milyen elvárásaik vannak a múzeumlátogatással kapcsolatosan, és a jelenlegi infrastruktúrával mennyire elégedettek.

Kutatásunkban csak a helyszínen elérhető szolgáltatásokat és az infrastruktúrát vizsgáltuk, a múzeum által készített online rendelkezésre álló digitális tartalmakat nem. Azért döntöttünk így, mert a jelen felméréssel az épületfelújítás előkészítését kívántuk segíteni a rendelkezésre álló erőforrásokkal.

Szerep: Látogatókutató

Időszak: 2019-2020

Publikáció:

Magyar-Sion-2021_1-Macsai-Agnes-Kozlemenyek